اعجاز قران
فَلَمَّا جَنَّ عَلَیهِ اللَّیلُ رَأَى کَوْکَبًابا سلام


یک پژوهشگر مطلبی را بدست آورده که با هم مرورمی کنیم :


در آیه ی 76 سوره ی انعام اسم کاشف سیاره ی دنباله دار هالی آمده است!

( هالی که از کنار هم گذاشتن حروف قرمز عبارت « علیه اللیل» بدست می آید )

و شماره ی آیه(76) هم نشانگر دوره حرکت انتقالی بدور خورشید است

فَلَمَّا جَنَّ عَلَیه اللَّیلُ رَأَى کَوْکَبًا قَالَ هَذَا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ

الْآفِلِینَ


(الأنعام/76)

پس چون شب بر او پرده افکند ستاره‏ای دید گفت این پروردگار من است و آنگاه چون غروب کرد
گفت غروب‏کنندگان را دوست ندارم

**************************************************************************

قرآن و حداکثر-حداقل فاصله ی ماه تا زمینآنچه خواهید خواند روشی است برای یافتن فاصله ی زمین تا ماه. این تحقیقات در راستای تعمیم روش تحقیقات در باب قرآن و 2012 می باشد. آیا این تحقیقات می تواند تاییدی بر روش محاسبات به کار رفته در قرآن و 2012 باشد؟ به هر حال این یافته در نوع خود بی نظیر است. در حیطه ی این نوع تحقیقات که به اعجاز قرآن بر می گردد مسئله ی سرعت نور است که به تازگی انتشار یافته و بسیار شگرف می باشد و ان شا الله به زودی ترجمه شده و در اختیار فارسی زبانان قرار خواهد گرفت.
بیشترین و کمترین فاصله ی خورشید از زمین در قرآن نیز کاری دیگر است که توسط علی آدامز که برگرفته از تحقیقات مصطفی پهلوان می باشد صورت گرفته و آن را نیز به زودی برایتان خواهیم گذاشت.

کمترین فاصله
ببینیم خداوند بلندمرتبه چگونه این دو داده را در قرآن رمز گذاری کرده است.

در قرآن در سوره ی 54، القمر، 306 حرف بین تنها لغت ”ماه - قمر” در این سوره و تنها لغت ”زمین - ارض” در این سوره وجود دارد.

با توجه به این که ”قمر” 3 حرف دارد بنابراین306/3 = 102 را خواهیم داشت که این مقدار %0.56- از 102.58 یعنی حداقل فاصله ی نسبی ماه تا زمین بر واحد قطر ماه است.

**************************************************************************
در یازدهم سپتامبر 2001میلادی چند هواپیما با برجهای دوقلوی نیویورک در خیابان جرف هاربا طبقه 109 آن اصابت می کند که این امر موجب بوجود آمدن تشنج های سیاسی واقتصادی و اجتماعی شد و نشان داد بنیا نهای چپاول و غارتگری سست و بی پایه می باشد ؛ که خداوند سبحان 1400 سال پیش توسط پیامبر خود در قرآن کریم به این موضوع اشاره می کند.
سوره توبه ؛ جزء 11 و سوره 9 قرآن کریم می باشد. روز حا دثه : 11/9/2001
کلمه 2001 آن جرف هار می باشد. محل برج : خیابان جرف هار
خداوند در آیه 109 سوره به خرابی بنا اشاره می فرماید. طبقه اصابت : 109
 
**************************************************************************
/ 0 نظر / 19 بازدید