یادته؟

یادته گریه میکردم که تورو خدا نرو؟

 یادته داد میزدم راهی جاده ها نشو؟

 یادته بهت میگفتم تو بری تموم میشم؟

 یادته با خنده گفتی بیخیال میخوام برم؟

 یادته عشقمونو سپردی دست انتقام؟

 یادته روزی رو که گفتی نمیمونی باهام؟

 یادته ساده گذشتی از منو شبای من؟

 یادته رفتی و کشتی همه لحظه های من؟

 یادته وقتی میرفتی زیر بارون و تگرگ؟

 یادته گفتی تمومه دیگه روزای قشنگ؟

 یادته سوختم و ساختم تا که از دست ندمت؟

 یادته پس زدی دستمو تو وقت رفتنت؟

 یادته راضی بودم بمیرم از پیشم نری؟

 یادته قسم میدادم منو از یاد نبری؟

 یادته گفتم عزیزم هرچی تو بگی همون؟

 ادته منو فروختی به نگاه دیگرون؟

 یادته اثر نداشت هرچی قسم دادم بهت؟

 یادته گذشتم از آرزوهام به خاطرت؟

 یادته پشتتو کردی به تموم خاطرات؟

 یادته لحظه ای رو که افتادم به دست و پات؟

 تو شاید یادت نیاد من ولی اما یادمه

 که از اون روزی که رفتی تنها مونسم غمه

 تو شاید یادت نیاد من ولی اما یادمه

 برو خوش باش بیوفاییتو نمیگم به همه

 

/ 0 نظر / 19 بازدید