اسماء پیامبران

1. آدم؛ این کلمه عبری و غیر منصرف است و به معنای خاک سرخ می¬باشد. اصل آن «آدام» بوده که برای تعریب الف وسط آن حذف شده است. 25 بار در قرآن تکرار شده است. وی نخستین انسان از نسل کنونی است؛‌ از این روی او را ابوالبشر می¬نامند و نخستین پیغمبر است.
2. ادریس؛ این کلمه غیر عربی است؛ از این روی غیر منصرف می¬باشد. دو بار در قرآن آمده است. میان شیث (جانشین آدم) و او چهار نسل فاصله است.
3. نوح؛ این کلمه عربی است. چون بسیار گریه می¬کرده به او نوح گفته¬اند. 43 بار در قرآن تکرار شده است. عمرش از همه پیامبران بیش¬تر بوده و دوران نبوت او 950 سال بوده است؛ از این روی به او شیخ الانبیا لقب داده¬اند.
4. هود؛ این کلمه عربی است. وی پس از نوح – با چند واسطه – آمده است. وی در سرزمین احقاف و میان قوم عاد زندگی می¬کرد. در تورات به نام «عابر» خوانده شده است. این کلمه ده بار در قرآن آمده که سه مورد آن به معنای یهودی است.
5. صالح؛ این کلمه عربی است و وی از پیامبران عرب می¬باشد. وی در سرزمین حجر (میان شام و حجاز) مبعوث شد. معجزه او شتری بود که از درون کوه بیرون آمد که او را پی¬کردند و دچار عذاب صیحه آسمانی شدند. این کلمه 43 بار در قرآن تکرار شده است که در7 مورد حضرت صالح مراد است.
6. ابراهیم؛‌ این کلمه غیر عربی و سریانی است و به معنای پدر مهربان می¬باشد. وی از پیامبران اواالوالعزم می¬باشد که دارای کتاب و شریعت است. وی در شهر بابل در عراق به دنیا آمد و به پیامبری رسید و در دوره جوانی بت¬ها را شکست و نمرود دستور داد او را در آتش افکنند که خدای متعال آتش را بر او گلستان کرد. این کلمه 68 بار در قرآن تکرار شده است.
7. اسماعیل؛ این کلمه غیر عربی است و در زبان عبری «اسما» و «ئیل» به معنای بشنو، خدا بوده است. وی فرزند بزرگ ابراهیم است و مادرش هاجر می¬باشد که در نوجوانی ابراهیم او را به قربانگاه برد. این کلمه 12بار در قرآن تکرار شده است که در آیه 54 سوره مریم اختلاف است که منظور از اسماعیل کیست.

.اسماعیل بن حزقیل؛ طبق روایات و نظر بخشی از تفاسیر، اسماعیل در آیه 54 سوره مریم اسماعیل بن حزقیل است که او را اسماعیل صادق الوعد لقب داده¬اند. در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده می¬فرماید: این اسماعیل، اسماعیل بن ابراهیم نیست. او پیامبری از پیامبران است.
9.اسحاق؛ این کلمه عربی نیست و غیر منصرف می¬باشد. وی فرزند دوم ابراهیم است که مادرش ساره می¬باشد. این کلمه 15 بار در قرآن کریم تکرار شده است.
10.لوط؛ ظاهراً این کلمه عربی است. وی در زمان حضرت ابراهیم می¬زیست و با آن حضرت خویشاوند بود. وی پیامبر مردم شهر سدوم بود. مردم این شهر به جهت عمل زشت هم¬جنس¬بازی دچار زلزله شدید شده و نابود گشتند. این کلمه 27 بار در قرآن کریم تکرار شده است.
11.یعقوب؛ این کلمه غیر عربی و ظاهراً عبری است و غیر منصرف می¬باشد. وی فرزند اسحاق است. لقب وی «اسرائیل» است که به معنای عبد خدا می¬باشد. (اسرا = عبد و ئیل = خدا) کلمه یعقوب 16 بار در قرآن تکرار شده و کلمه اسرائیل 43 بار در قرآن تکرار شده است.
12.یوسف؛ این کلمه عبری است. یعقوب دوازده پسر داشت که یوسف زیباترین و محبوب¬ترین آنان بود. داستان زندگی او به صورت یکپارچه در سوره یوسف آمده است. کلمه یوسف 24 بار در قرآن تکرار شده است.
13.ایوب؛ این کلمه غیر عربی و ظاهراً عبری است و غیر منصرف می¬باشد. خدای متعال برای امتحان او را سال¬ها به مرضی مزمن دچار کرد و او صبر و مقاومت کرد؛ از این روی صبر ایوب ضرب المثل شده است. کلمه ایوب 4 بار در قرآن کریم تکرار شده است.
14.شعیب؛ ظاهراً این کلمه عربی است. وی در شهر مدین (شهری در کنار دریای سرخ) زندگی می¬کرد. کلمه شعیب 11 بار در قرآن کریم آمده است.
15.موسی؛ این کلمه معرب «موشه» (از آب کشیده شده) در زبان عبری است. وی از پیامبران الواالعزم و صاحب شریعت و کتاب آسمانی است و نام کتاب وی تورات می¬باشد. یه پیروان وی یهودی می¬گویند. داستان زندگی موسی و بنی¬اسرائیل در سوره¬ها و آیه¬های متعددی آمده است،‌ مانند سوره بقره، اعراف، طه، قصص، شعراء و... نام پدر موسی عمران و نام مادرش یوکابد است. کلمه موسی135 بار در قرآن کریم تکرار شده است
16.هارون؛ این کلمه عبری و به معنای محبوب است و غیر منصرف می¬باشد. وی برادر موسی است و در کنار او بود و موسی از خدا خواست که او را وزیرش قراردهد و خدا درخواست او را اجابت کرد و او را در نبوت شریک موسی قرارداد؛ از این روی هر دو با هم به سوی فرعون رفتند. کلمه هارون 20 بار در قرآن کریم تکرار شده است.
17.الیاس؛ این کلمه عبرانی است و تعریب شده است. در قرآن کریم دو بار این کلمه آمده است و زندگانی او توضیح نداده است. گفته¬اند که او همانند خضر هم¬اکنون زنده است.
18.یسع؛ ظاهراً این کلمه عبری و معرب ایشاع است. این کلمه در قرآن کریم دو بار تکرار شده است.
19.ذوالکفل؛ این کلمه عربی است و غیر منصرف می¬باشد و دو بار در قرآن کریم آمده است. چون سرپرستی بازماندگان یسع را برعهده گرفت او را به ذاالکفل لقب دادند.
20.داود؛ این کلمه غیر عربی و ظاهراً عبری است. در چند جای قرآن کریم به داستان زندگی داود اشاره شده که از آن موارد داستان جنگ جالوت و طالوت است که جالوت به دست داود کشته شد. (سوره بقره، آیه¬246-251) این کلمه 16 بار در قرآن کریم تکرار شده است.
21.سلیمان؛ این کلمه غیر عربی و معرب شلومه و غیر منصرف است. و فرزند داود است. وی علاوه بر مقام نبوت دارای مقام پادشاهی هم بود و زبان حیوانات را می¬فهمید و باد و جنیان مسخر او بودند و تخت او به وسیله باد حرکت می¬کرد. این کلمه 17 بار در قرآن کریم تکرار شده است.
22.یونس؛ این کلمه غیر عربی و ظاهراً از یونانی ایونس گرفته شده است و غیر منصرف می¬باشد. قرآن کریم او را «ذا النون» و «صاحب الحوت» لقب داده است. وی در نینوا مبعوث گردید. از اعجایب زندگی او این است که پس از این¬که قومش را نفرین به عذاب کرد و از میان قومش به سوی دریا فرارکرد و بر کشتی سوار شد طبق قرعه به سوی نهنگ پرتاب شد و او را بلعید و در شکم آن زنده ماند و بر اثر ذکر «لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین» خدای متعال او را نجات داد و اگر این ذکر را نگفته بود تا روز قیامت در شکم نهنگ زندان بود. این کلمه بار در قرآن کریم تکرار شده است.
23.زکریا؛ این کلمه معرب و اصل آن عبری است. وی که از متولیان بیت¬المقدس بود طبق قرعه سرپرستی مریم، مادر عیسی را بر عهده گرفت. وی مأموران حکومت جبار به درون درختی مخفی شد که مأموران درخت را با اره دو نیم کردند. این کلمه 7 بار در قرآن کریم تکرار شده است.
24.یحیی؛ این کلمه هم می¬تواند عربی باشد، برگرفته از واژه حیات و می¬تواند عبری باشد (معرب یوحنّا) وی پسر زکریا است و با عیسی پسر خاله می¬باشند. وی شباهت¬هایی به امام حسین علیه السلام دارد، از آن جمله که در شش ماهگی به دنیا آمد و به دست حاکم عیاشی سر از تنش جدا شد. این کلمه 5 بار در قرآن کریم آمده است.
25.عُزَیر؛ این کلمه معرب عزرا است. یک¬بار در قرآن کریم سوره توبه آیه 30 آمده است و مفسران گفته¬اند آن شخصی که آیه 259 سوره بقره می¬گوید که خدای متعال او را صد سال میراند و سپس زنده کرد، عزیر است.
26.عیسی؛ این کلمه معرب کلمه «ایشوع» در زبان عبری است و به معنای مرد بزرگ و مبارک است. وی از پیامبران اولواالعزم است و کتاب او تورات می¬باشد. به پیروان وی مسیحی می¬گویند. مادر وی مریم از چهار زن بزرگ بهشتی است که بدون شوهر و با تمثل فرشته الهی (جبرئیل) برابر او باردار شد و در مدتی کوتاه عیسی را به دنیا آورد. و عیسی در گاهواره به سخن آمد و خود را عبدالله، پیامبر و صاحب کتاب معرفی کرد. یهودیان مخالف او می¬خواستند او را به دار بیاویزد، ولی خدای بزرگ او را نجات داد و فردی مشابه او را به دار آویختند. این کلمه 25 بار در قرآن کریم تکرار شده است.
27.محمد؛ این کلمه عربی و به معنای ستوده است. و از پیامبران اواالعزم و صاحب شریعت اسلام و کتاب آسمانی او قرآن است. وی آخرین پیامبر الهی و پس از او پیامبری نخواهد آمد و هر کس پس از ایشان ادعای پیامبری کند دروغگو است. این کلمه 4 بار در قرآن کریم آمده است و یک¬بار به عنوان «احمد» از او یادشده است.

/ 0 نظر / 20 بازدید