پیام های پنهان سری سوم +18

“پیشاپیش به خاطر قرار دادن این تصاویر عذر خواهی میکنم”

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

  • فکر میکنم متوجه شده اید و نیاز به توضیح نداره! تبلیغ یک نوشابه!!

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

  • تبلیغ نان صنعتی!! خیلی واضح باز هم!

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

  • بسته بندی شکلات های اسمارتیس! اگر دقت کنید حرف S در کنار E و بعد هم X که بصورت جداگانه هم گذاشتن که قشنگ همه بفهمن!!

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

عکس جلد بازی NEED FOR SPEED ! شاید به این سادگی متوجه نشید! فقط کمی دقت لازم داره! عکس پایینو نگاه کنید تا بفهمید!

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

  • متوجه شدید!؟ به ساختمان دقت کنید!

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

چیز غیر عادی در این تصویر میبینید؟! فقط کمی دقت!!

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

  • متوجه شدید؟! بله دیگه!!

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

  • لوگوی فیلم سکوت بره ها! به اسکلت دقت کنید! عکس دو زن را در آن میبینید؟!

 تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

باز هم کلمه ی مخفی شده در تصویر و اینبار در یک پول! به نخل های سمت راست تصویر دقت کنید! تصویر پایین را نگاه کنید!

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

  • .

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

تراشه های چوب! تبلیغات یک…! آیا کلمه مورد نظر را پیدا کردید؟!

عکس پایین را نگاه کنید!

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

  • .

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

این هم عکس آخر که فک نکنم نیاز به توضیح باشه!

/ 0 نظر / 31 بازدید